Kylmälaitteiden myynti, asennus ja vuokraus Salo

 

Salon Kylmäpojat Oy huoltaa, korjaa ja asentaa kylmälaitteet vuosien kokemuksella Salossa ja Varsinais-Suomen alueella. Vuokraamme myös siirrettäviä kylmä- ja pakastekontteja asiakkaiden tarpeisiin.

Toimimme yhteistyössä alan suurimpien laitevalmistajien kanssa. Räätälöimme asiakkaan tarpeita vastaavan kylmä- tai viileäratkaisun yhteistyössä asiakkaan sekä laitevalmistajien kanssa.

Toimituksiimme sisältyy tiloihin sopivien laitteiden suunnittelu ja valinta yhdessä asiakkaan kanssa, kylmätehojen mitoitus ja laitteiden asennus paikoilleen. Kylmäpalvelustamme voit lisäksi vuokrata kylmäkontteja ja pakastekontteja, pakastekärryjä ja kylmäkärryjä tai pakastehuoneita ja kylmähuoneita sekä kylmäkaappeja ja pakastekaappeja.

Energiatehokasta viilennystä

Energiansäästäminen on jokaisen yrityksen mielessä. Kylmätekniikassa energiansäästö on hyvin oleellinen asia, kun valitaan teille parasta laite- tai tilakokonaisuutta. Pyydä meiltä rehti tarjous palveluistamme!

 

Ota yhteyttä

Kauttamme saatavilla:

 

 • Kylmiöt ja kylmähuoneet
 • Pakastimet ja pakastehuoneet
 • Ilmastoinnin jäähdytysratkaisut
 • Vedenjäähdyttimet
 • Konsultointi, eri ratkaisumallien ehdottaminen ja asennuspalvelut
 • Kylmälaitehuolto ja määräaikaishuollot
 • Lämpötilan valvontaan liittyvät järjestelmät ja neuvonta
 • Taloyhtiöiden kylmätilojen huollot ja saneeraukset
 • Ilmalämpöpumput

 

Tarjoamme asiakkaille myös huolto- ja korjauspalveluja. Lakisääteiset tarkastukset ja huollot varmistavat laitteiden toimintavarmuuden vuosien varrella.

Palveluihimme kuuluva lämpötilan valvontajärjestelmä tarjoaa lisäksi monia lisäetuja asiakkaalle. Soita ja tiedustele, miten voimme olla avuksi.

 

Laaja asiakaskunta yrityksistä julkisen sektorin toimijoihin

 

Asiakaskuntaamme kuuluvat suurkeittiöt, koulut, päiväkodit, palvelutalot, ravintolat ja ruokapaikat, teollisuus, kunnat ja kaupungit, taloyhtiöt sekä kaupan ala. Yksityisille tarjoamme mm.  kylmähuoneiden huolto- ja korjauspalveluja.

Lämpötilan valvontajärjestelmät tämän päivän tekniikalla

Meiltä onnistuu myös kylmälaitteiden lämpötilan valvontajärjestelmien asennukset. Yllättävien tilanteiden ennakointi ja hoitaminen etänä energiansäästöä unohtamatta ovat asioita, joita voimme toteuttaa lämpötilan valvontajärjestelmien avulla.

Lämpötilanvalvontapalvelulla voidaan huolehtia kylmälaitteiden ja -tilojen lämpötilojen valvonnasta etäältä - esim. konttorilta käsin. Järjestelmä mahdollistaa lämpötilojen rekisteröinnin ja seurannan. Viranomaisten vaatimat raportoinnit on helppo tehdä, kun lämpötilan valvontajärjestelmä on asennettu ja toiminnassa.

Lämpötilan valvontajärjestelmän avulla voidaan käsitellä akuutti vikatilanne etäyhteydellä. Vältyt näin ollen kalliilta yö- tai viikonloppukäynniltä. Kylmälaitteen etäseuranta ja valvonta mahdollistaa akuuteimman vikatilanteen hoitamisen etänä niin, että kylmäkorjaajan käynti voidaan suorittaa arkiaamuna. Tämä tuo säästöä sinulle.

Teemme ja toteutamme lämpötilan valvontajärjestelmien asennusta paikan päällä! Meiltä saat räätälöidyt etävalvontaratkaisut – pyydä tarjous!

 

Kylmätilojen valvontalaitteiston hyödyt:

• Korvaa omavalvonnan
• Helppo ja nopea asentaa
• Helppokäyttöinen
• Laitteistoa voidaan käyttää etänä internetin kautta
• Lämpötilojen hälytystoiminnot

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Salon Kylmäpojat Oy (Y-2358189-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikael Ahonen
045 273 1450
mikael.ahonen@kylmapojat.fi

Henkilörekisterin nimi

Salon Kylmäpojat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Salon Kylmäpojat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mikael.ahonen@kylmapojat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna