Merkkiriippumaton kylmätekniikan asiantuntija palveluksessasi


 

Palvelemme Koronavirus-pandemian aikana vastuullisesti ja seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

 

 

Tilaa huolto

Päivystämme 24/7

 02 727 444

Kylmälaitteet

Kylmälaitteiden myynti, asennus ja vuokraus.

Kylmälaitehuolto

Kattava, merkkiriippumaton kylmälaitehuolto.

Kerrostalokylmiöt

Talouskylmiöt kerrostaloihin.

Lämpötilan valvonta

Kylmätilojen valvontalaitteistot.

Kylmähuoneet ja pakastehuoneet

Korkealaatuiset, kotimaiset kylmä- ja pakastehuoneet.

Vuokraamme

Vuokraa kylmälaitteita lyhyeksi tai pitkäksi aikaa!

Salon Kylmäpojat Oy

 

Salon Kylmäpojat Oy on osa KK-Kylmäpalvelu Oy:ta. Olemme yksi tämän hetken markkinoiden suurimpia kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalveluihin erikoistuneita yrityksiä. Asiakkaita on palveltu erilaisissa kylmäasioissa yli 30 vuoden ajan. 

Kattavat kylmälaitepalvelumme keskittyvät kylmä- ja jäähdytyslaitteiden huolto- ja korjauspalvelun lisäksi suurtalouskeittiöiden, kylmähuoneiden ja pakastehuoneiden sekä kylmäkaappien ja pakastekaappien myyntiin ja asennukseen. Tarjoamme asiakkaillemme myös kylmälaitteiden lämpötilan seurantajärjestelmiä sekä erilaisten kylmälaitteiden vuokrauspalvelua Salossa.

Aika päivittää kylmälaitteet? Tarvetta kylmälaitteen huollolle?

Tilaa paikalle ammattitaitoinen, luotettava ja ystävällisesti palveleva kylmätekniikan asiantuntija. Markkinoiden nopein toimitusaika sekä hyvin varustellut huoltoautomme Salon seudulla takaavat, että tulemme soittaessasi heti paikalle!

Lämpöpumppujen myynti ja asennus Salossa

Myymme ja asennamme erilaisia lämpöpumppuja Salon ja Turun seudulla. Pyydä tarjous ja lähde mukaan tekemään vihreämpää huomista.

Huollamme kylmälaitteet Salon ja Varsinais-Suomen alueella


Asiakaskuntamme on laaja julkisesta sektorista teollisuuteen ja kaupan alaan. Toimialueemme on Varsinais-Suomi, Salo ja Länsi-Uusimaa.

 

Salon Kylmäpojat Oy on Assemblin Oy:n tytäryritys. Voit tutustua Assembliniin tästä linkistä.  

Kauppojen kylmälaitehuolto kaikkiin merkkeihin

Huollamme ja korjaamme päivittäistavarakauppojen kylmälaitteet kustannustehokkaasti. Huollamme kauppojen kylmälaitteet merkistä riippumatta. Laitamme kuntoon niin pienet vitriinit kuin suuret kokonaisuudetkin. Olemme luotettava kumppani kaikenlaisiin kylmälaitetöihin.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Salon Kylmäpojat Oy (Y-2358189-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikael Ahonen
045 273 1450
mikael.ahonen@kylmapojat.fi

Henkilörekisterin nimi

Salon Kylmäpojat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Salon Kylmäpojat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mikael.ahonen@kylmapojat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna